DBAMY O ŚRODOWISKO – NIE GENERUJEMY ODPADÓW

Skupiając się na produkcji i rentowności firmy nie zapominamy też o środowisku i zrównoważonym rozwoju.

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, uznał odpady z naszej produkcji za produkty uboczne.

Oznacza to, że nie generujemy już odpadów i śmieci, a wszystkie pozostałości z produkcji – takie jak kora, zrębka i trociny – mogą być przez nas sprzedawane i wykorzystywane (OFERTA).

 

CZYM JEST PRODUKT UBOCZNY?

W myśl art. 10. ustawy o odpadach PRODUKT UBOCZNY TO:

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja i które powstają równolegle z produktem końcowym.

Jeśli odpad może znaleźć użyteczne wykorzystanie i jest on już gotowy, to materiał ten traci status odpadu

 

4 WARUNKI UZNANIA ODPADÓW ZA PRODUKT UBOCZNY:

  1. Dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  2. Przedmiot może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
  3. Dany przedmiot jest produkowany jako integralna część procesu produkcyjnego;
  4. Produkt spełnia wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi

 

Produkty uboczne mogą być wykorzystane w zakładzie lub sprzedane.

Produkt uboczny rozwiąże problem odpadów w naszej firmie.

Dobór technologii oraz intensywność naszych działań związanych ze zmniejszeniem wpływu produkcji na środowisko, znacząco przekładają się na ilość powstających odpadów. Jednak nie jesteśmy w stanie wyeliminować ich w 100%. 

Na szczęście od dziś odpady w postaci zrzynek, trocin, resztek kawałków drewna mogą być wykorzystane także jako produkt do sprzedaży.